Kdo jsem

Směr, kterým jsem se v životě vydala, se začal více ukazovat na zdravotní škole při péči o pacienty v nemocnicích. Pomáhání druhým se pro mě stalo zcela automatické a naplňující. Postupně jsem začala vidět smysl v takové pomoci, kdy se člověk nestává závislým na druhých, ale je více zodpovědný sám za sebe, za své zdraví. Obor psychosomatika, kterým jsem se zabývala i ve své diplomové práci na UK („Celostní medicína jako fenomén dnešní doby: Objasnění pojmů celostní medicína a psychosomatika v kontextu komplexního přístupu při léčbě člověka“), mi v tomto směru ukázal cestu, jak se z bludného kruhu, neustálého léčení nemoci a ne příčiny, dostat ven.

 

Rozhodla jsem se předávat praktické informace všem, kteří to ocení. Zvolila jsem k tomu formu písemnou, kdy vydávám online články spojené s tématikou saunování, ale především přednášení, které mě nesmírně naplňuje, baví a dává smysl.

Co mě přimělo k přednášení o saunování

Abych pravdu řekla, důvodů je více, ten hlavní je ale má osobní zkušenost. Je tomu již 14 let, co jsem se o tento fenomén začala více zajímat. Obrovský přínos pravidelných pobytů v sauně, které jsem zahájila před sedmi lety, jsem na sobě začala pozorovat zhruba po třech měsících.  Když jsem viděla, jaké zlepšení mého zdraví nastalo, začala jsem tento obor studovat ještě intenzivněji. Očisty v sauně mi nesmírně pomohly dostat své tělo do harmonie, jak po psychické, tak po fyzické stránce. Saunování je ideální metoda, jak důsledně a s pozitivním výsledkem pečovat o své zdraví. Se zajímavými a překvapujícími informacemi jsem se chtěla podělit i s ostatními, a tak jsem připravila speciální přednášku o saunování spojenou právě s psychosomatikou a začala jsem přednášet ve firmách, korporátních společnostech, ale i ve zdravotních sektorech. Velmi důležitý pro mě byl i samotný pobyt ve Finsku, kde jsem zkoumala vše, co je se saunovou atmosférou spojené. Měla jsem, mimo jiné, během putování po této zemi možnost setkat se s lidmi, kteří se saunováním odborně zabývají, včetně autorů výzkumů, které během semináře cituji. Nabyté informace předávám při přednáškách a diskuzích nejen na téma saunování, ale i celkového pohledu na naše zdraví.